37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Evergreen


 3.0mm x 35cm long Half Round (3 pce)

3.0mm x 35cm long Half Round (3 pce)

3.0mm x 35cm long Half Round (3 pce)

Code: EVE 5-244

$8.40

 7.2mm x 35cm long white tube (3 pce)

7.2mm x 35cm long white tube (3 pce)

7.2mm x 35cm long white tube (3 pce)

Code: EVE 5-229

$8.40

 8.7mm x 35cm long white tube (2 pce)

8.7mm x 35cm long white tube (2 pce)

8.7mm x 35cm long white tube (2 pce)

Code: EVE 5-231

$8.40

.040TH.109SP Novelty Side

.040TH.109SP Novelty Side

.040TH.109SP Novelty Side

Code: EVE 5-4109

$16.39

0 .75mm x 35cm long white Rod (10 pce)

0 .75mm x 35cm long white Rod (10 pce)

0 .75mm x 35cm long white Rod (10 pce)

Code: EVE 5-210

$8.40

0.25 x 4.8mm White strip (10 pce)

0.25 x 4.8mm White strip (10 pce)

0.25 x 4.8mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-108

$7.30

0.25 x 4mm White strip (10 pce)

0.25 x 4mm White strip (10 pce)

0.25 x 4mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-107

$7.30

0.28 x .5mm White strip (10 pce)

0.28 x .5mm White strip (10 pce)

0.28 x .5mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-100

$8.40

0.28 x .75mm White strip (10 pce)

0.28 x .75mm White strip (10 pce)

0.28 x .75mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-101

$8.40

0.28 x 1.5mm White strip (10 pce)

0.28 x 1.5mm White strip (10 pce)

0.28 x 1.5mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-103

$8.40

0.28 x 1mm White strip (10 pce)

0.28 x 1mm White strip (10 pce)

0.28 x 1mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-102

$10.20

0.28 x 2.5mm White strip (10 pce)

0.28 x 2.5mm White strip (10 pce)

0.28 x 2.5mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-105

$8.40

0.28 x 2mm White strip (10 pce)

0.28 x 2mm White strip (10 pce)

0.28 x 2mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-104

$8.40

0.28 x 3.2mm White strip (10 pce)

0.28 x 3.2mm White strip (10 pce)

0.28 x 3.2mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-106

$8.40

0.28 x 6.3mm White strip (10 pce)

0.28 x 6.3mm White strip (10 pce)

0.28 x 6.3mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-109

$7.30

0.42 x 0.50mm White strip (10 pce)

0.42 x 0.50mm White strip (10 pce)

0.42 x 0.50mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-110

$7.30

0.42 x 0.75mm White strip (10 pce)

0.42 x 0.75mm White strip (10 pce)

0.42 x 0.75mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-111

$7.30

0.42 x 1.0mm White strip (10 pce)

0.42 x 1.0mm White strip (10 pce)

0.42 x 1.0mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-112

$8.40

0.42 x 1.5mm White strip (10 pce)

0.42 x 1.5mm White strip (10 pce)

0.42 x 1.5mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-113

$8.40

0.42 x 2.5mm White strip (10 pce)

0.42 x 2.5mm White strip (10 pce)

0.42 x 2.5mm White strip (10 pce)

Code: EVE 5-115

$8.40

Showing 1 to 20 of 235 (12 Pages)