37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Tamiya R/C Bodies


1/10 Thunder Blitz Body Set

1/10 Thunder Blitz Body Set

1/10 Thunder Blitz Body Set

Code: TAM 50779

$29.80

1/10 Voltec Fighter Body Set

1/10 Voltec Fighter Body Set

1/10 Voltec Fighter Body Set

Code: TAM 50759

$29.80

Rc Body Set Ford Escort Mk.II

Rc Body Set Ford Escort Mk.II

Rc Body Set Ford Escort Mk.II

Code: TAM 51658

$66.50

Total products: 3