37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Balsawood


.8x75x915mm (1/32x3) Balsa Wood Sheet x 36

.8x75x915mm (1/32x3) Balsa Wood Sheet x 36"

.8x75x915mm (1/32x3) Balsa Wood Sheet x 36"

Code: BAL .8X75

$3.50

0.8x100 Balsa Sheet (1/32x4)

0.8x100 Balsa Sheet (1/32x4)

0.8x100 Balsa Sheet (1/32x4)

Code: BNM 1141

$4.90

1.5x75x915mm (1/16x3) Balsa Wood Sheet x 36

1.5x75x915mm (1/16x3) Balsa Wood Sheet x 36"

1.5x75x915mm (1/16x3) Balsa Wood Sheet x 36"

Code: BAL 1.5x75

$2.50

1/4x1/4x36 Balsa

1/4x1/4x36 Balsa

1/4x1/4x36 Balsa

Code: MID 7.6066

$1.50

1/4x36

1/4x36" Dowel

1/4x36" Dowel

Code: MID 7.7906

$1.50

12.5mm (1/2 sq) Balsa Wood Stick

12.5mm (1/2 sq) Balsa Wood Stick

12.5mm (1/2 sq) Balsa Wood Stick

Code: BAL 12.5SQ

$2.80

12.5mm x 25mm x 915 Balsa Wood Stick

12.5mm x 25mm x 915 Balsa Wood Stick

12.5mm x 25mm x 915 Balsa Wood Stick

Code: BAL 12.5X25

$6.80

12.5x100x915mm (1/2x4) Balsa Wood Sheet x 36

12.5x100x915mm (1/2x4) Balsa Wood Sheet x 36"

12.5x100x915mm (1/2x4) Balsa Wood Sheet x 36"

Code: BAL 12.5X100

$11.70

1mmx100x1220 (1mmx4x48) Balsa Wood Sheet

1mmx100x1220 (1mmx4x48) Balsa Wood Sheet

1mmx100x1220 (1mmx4x48) Balsa Wood Sheet

Code: BAL 1MMX4X48

$10.00

1mmx75mm 915mm Balsa sheet

1mmx75mm 915mm Balsa sheet

1mmx75mm 915mm Balsa sheet

Code: BAL 1MMX75

$2.80

2.5mm sq (3/32sq) Balsa Stick

2.5mm sq (3/32sq) Balsa Stick

2.5mm sq (3/32sq) Balsa Stick

Code: BAL 2.5SQ

$1.20

2.5mm x 12.5mm x 915mm Balsa Stick

2.5mm x 12.5mm x 915mm Balsa Stick

2.5mm x 12.5mm x 915mm Balsa Stick

Code: BAL 2.5X12.5

$1.30

2.5x100x1220mm (3/32x4x48

2.5x100x1220mm (3/32x4x48") Balsa Sheet

2.5x100x1220mm (3/32x4x48") Balsa Sheet

Code: BAL 2.5X100X122

$8.30

2.5x150x915mm (3/32x6x36

2.5x150x915mm (3/32x6x36") Balsa sheet

2.5x150x915mm (3/32x6x36") Balsa sheet

Code: BAL 2.5X150

$9.70

2.5x75x915mm (3/32x3x36

2.5x75x915mm (3/32x3x36") Balsa Sheet

2.5x75x915mm (3/32x3x36") Balsa Sheet

Code: BAL 2.5X75

$3.10

20sq x915 mm (3/4 sq) Balsa Stick

20sq x915 mm (3/4 sq) Balsa Stick

20sq x915 mm (3/4 sq) Balsa Stick

Code: BAL 20SQ

$4.90

25mm sq (1

25mm sq (1"sq) Balsa Stick x 36"

25mm sq (1"sq) Balsa Stick x 36"

Code: BAL 25SQ

$11.01

25x100x915mm (1x4x36) Balsa Plank

25x100x915mm (1x4x36) Balsa Plank

25x100x915mm (1x4x36) Balsa Plank

Code: BAL 25X100

$21.00

3.0mm x 5.0mm x 915mm Balsa Stick

3.0mm x 5.0mm x 915mm Balsa Stick

3.0mm x 5.0mm x 915mm Balsa Stick

Code: BAL 3X5

$1.00

3mm sq (1/8sq) Balsa stick

3mm sq (1/8sq) Balsa stick

3mm sq (1/8sq) Balsa stick

Code: BAL 3SQ

$1.20

Showing 1 to 20 of 74 (4 Pages)