37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Servos


Micro Servo Metal Gear

Micro Servo Metal Gear

Micro Servo Metal Gear

Code: FUT S3102

$125.50

RS-HT201-PG High Torque Servo

RS-HT201-PG High Torque Servo

RS-HT201-PG High Torque Servo

Code: RDN A0401

$32.90

RS-SS201-PG Standard Servo

RS-SS201-PG Standard Servo

RS-SS201-PG Standard Servo

Code: RDN A0404

$21.60

Universal Standard Size Servo S-Bus2 (4.1kg/cm, 0.19 Sec 6v)

Universal Standard Size Servo S-Bus2 (4.1kg/cm, 0.19 Sec 6v)

Universal Standard Size Servo S-Bus2 (4.1kg/cm, 0.19 Sec 6v)

Code: FUT S-U300

$32.00

Total products: 4