37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

AMT Cars & Trucks


1/16 1955 Chevy Nomad Wagon

1/16 1955 Chevy Nomad Wagon

1/16 1955 Chevy Nomad Wagon

Code: AMT 1005

$89.90

1/20 1992 Toyota 4x4 Pickup Truck

1/20 1992 Toyota 4x4 Pickup Truck

1/20 1992 Toyota 4x4 Pickup Truck

Code: AMT 1082

$67.90

1/20 1994 Chevy Camero Convertible

1/20 1994 Chevy Camero Convertible

1/20 1994 Chevy Camero Convertible

Code: AMT 1030

$53.50

1/24 '06 Chevy Camaro

1/24 '06 Chevy Camaro

1/24 '06 Chevy Camaro

Code: AMT 631

$39.90

1/24 '57 Bel Air

1/24 '57 Bel Air

1/24 '57 Bel Air

Code: AMT 638

$39.90

1/24 '68 Shelby GT500

1/24 '68 Shelby GT500

1/24 '68 Shelby GT500

Code: AMT 634

$39.90

1/24 '70-1/2 Camaro Z28

1/24 '70-1/2 Camaro Z28

1/24 '70-1/2 Camaro Z28

Code: AMT 635

$39.90

1/25 1951 Chevy Bel Air Car

1/25 1951 Chevy Bel Air Car

1/25 1951 Chevy Bel Air Car

Code: AMT 862

$52.50

1/25 1965 Chevy Gear Hustler El Camino

1/25 1965 Chevy Gear Hustler El Camino

1/25 1965 Chevy Gear Hustler El Camino

Code: AMT 1096

$66.00

1/25 1965 Pontiac Grand Prix Grand Slam

1/25 1965 Pontiac Grand Prix Grand Slam

1/25 1965 Pontiac Grand Prix Grand Slam

Code: AMT 990

$57.20

1/25 1966 Mercury Hardtop Car

1/25 1966 Mercury Hardtop Car

1/25 1966 Mercury Hardtop Car

Code: AMT 1098

$64.00

1/25 1968 Camaro Z28 Car

1/25 1968 Camaro Z28 Car

1/25 1968 Camaro Z28 Car

Code: AMT 868

$53.00

1/25 1968 Plymouth Roadrunner

1/25 1968 Plymouth Roadrunner

1/25 1968 Plymouth Roadrunner

Code: AMT 849

$59.50

1/25 1969 Mercury Cougar White

1/25 1969 Mercury Cougar White

1/25 1969 Mercury Cougar White

Code: AMT 898

$52.50

1/25 1971 Ford Thunderbird

1/25 1971 Ford Thunderbird

1/25 1971 Ford Thunderbird

Code: AMT 920

$58.50

1/25 1976 AMC Gremlin

1/25 1976 AMC Gremlin

1/25 1976 AMC Gremlin

Code: AMT 690

$53.50

1/25 2016 Chevy Camaro SS - Red

1/25 2016 Chevy Camaro SS - Red

1/25 2016 Chevy Camaro SS - Red

Code: AMT 979

$51.08

1/25 2016 Chevy Camaro SS, Snap/Blk

1/25 2016 Chevy Camaro SS, Snap/Blk

1/25 2016 Chevy Camaro SS, Snap/Blk

Code: AMT 982

$49.90

1/25 2017 Camero Fifty Pace Car

1/25 2017 Camero Fifty Pace Car

1/25 2017 Camero Fifty Pace Car

Code: AMT 1059

$55.90

1/25 2017 Chevy Camaro 50th Anniversary

1/25 2017 Chevy Camaro 50th Anniversary

1/25 2017 Chevy Camaro 50th Anniversary

Code: AMT 1035

$59.62

Showing 1 to 20 of 53 (3 Pages)