37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Albion

Sub Groups


Aluminium Sheet Metal 4

Aluminium Sheet Metal 4" x 10" x 0.032" thick (2 pieces)

Aluminium Sheet Metal 4" x 10" x 0.032" thick (2 pieces)

Code: ALB SM3

NZ$16.90

Brass Strip 1/2

Brass Strip 1/2" x 0.016" (4 pieces)

Brass Strip 1/2" x 0.016" (4 pieces)

Code: ALB BS2

NZ$14.20

Brass Tube 9/32

Brass Tube 9/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Brass Tube 9/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Code: ALB BT8

NZ$15.00

Brass Tube 9/32

Brass Tube 9/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Brass Tube 9/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Code: ALB BT9

NZ$16.90

Round Aluminium Tub 7/32

Round Aluminium Tub 7/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Round Aluminium Tub 7/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Code: ALB AT6

NZ$14.20

Round Aluminium Tube 5/32

Round Aluminium Tube 5/32" x 0.014" x 12" (4 pieces)

Round Aluminium Tube 5/32" x 0.014" x 12" (4 pieces)

Code: ALB AT4

NZ$14.20

Round Aluminium Tube 53/16

Round Aluminium Tube 53/16" x 0.014" x 12" (4 pieces)

Round Aluminium Tube 53/16" x 0.014" x 12" (4 pieces)

Code: ALB AT5

NZ$14.20

Round Copper Tube 1/8

Round Copper Tube 1/8" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Round Copper Tube 1/8" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Code: ALB CT3

NZ$14.20

Round Copper Tube 5/32

Round Copper Tube 5/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Round Copper Tube 5/32" x 0.014" x 12" (3 pieces)

Code: ALB CT4

NZ$14.20

Square Brass Tube 5/32

Square Brass Tube 5/32" x 5/32" (2 pieces)

Square Brass Tube 5/32" x 5/32" (2 pieces)

Code: ALB SB1

NZ$14.20

Tin Plate Sheet Metal 4

Tin Plate Sheet Metal 4" x 10" x 0.028" thick (2 pieces)

Tin Plate Sheet Metal 4" x 10" x 0.028" thick (2 pieces)

Code: ALB SM4

NZ$15.00

Total products: 11