37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Glow Plugs


2 cycle Sport Plug

2 cycle Sport Plug

2 cycle Sport Plug

Code: HAN 3001

$14.00

2-& 4-Cycle Super Glow Plug

2-& 4-Cycle Super Glow Plug

2-& 4-Cycle Super Glow Plug

Code: EVO GP1

$14.50

GRP Standard Glow Plug #5

GRP Standard Glow Plug #5

GRP Standard Glow Plug #5

Code: LOS R0115

$32.50

Norvel Freedom XL Glow Plug

Norvel Freedom XL Glow Plug

Norvel Freedom XL Glow Plug

Code: SIG NVL110138

$19.95

NT18 Red Glow Plug Silver Sport

NT18 Red Glow Plug Silver Sport

NT18 Red Glow Plug Silver Sport

Code: DUR DTXG3001

$11.00

O.S. F Glow plug (4 Stroke)

O.S. F Glow plug (4 Stroke)

O.S. F Glow plug (4 Stroke)

Code: OSM F

$17.10

OS 8 Glow Plug (General Use)

OS 8 Glow Plug (General Use)

OS 8 Glow Plug (General Use)

Code: OSM 8

$11.20

OS 9 Glow plug (Medium)

OS 9 Glow plug (Medium)

OS 9 Glow plug (Medium)

Code: OSM 9

$14.00

OS A5 Glow Plug (Buggy Cold)

OS A5 Glow Plug (Buggy Cold)

OS A5 Glow Plug (Buggy Cold)

Code: OSM A5

$12.90

OS No. 5 Glow plugs (Cold)

OS No. 5 Glow plugs (Cold)

OS No. 5 Glow plugs (Cold)

Code: OSM 5

$15.20

OS No. A3 Glow Plug (Hot)

OS No. A3 Glow Plug (Hot)

OS No. A3 Glow Plug (Hot)

Code: OSM A3

$13.90

OS P8 Turbo Glow Plug Cold

OS P8 Turbo Glow Plug Cold

OS P8 Turbo Glow Plug Cold

Code: OSM P8

$20.50

P4 Turbo Glow Plug (Super Hot)

P4 Turbo Glow Plug (Super Hot)

P4 Turbo Glow Plug (Super Hot)

Code: OSM P4

$13.60

S/Tigre Silver Glow Plug

S/Tigre Silver Glow Plug

S/Tigre Silver Glow Plug

Code: SUP STPLGSTDA

$11.00

Super Duty Glow Plug

Super Duty Glow Plug

Super Duty Glow Plug

Code: TRA 3232X

$19.50

Warm Glow Plug for 10%-15% Nitro

Warm Glow Plug for 10%-15% Nitro

Warm Glow Plug for 10%-15% Nitro

Code: ZOO SE-03

$0.00

Total products: 16