37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Trumpeter Ships


1/350 Graf Zepplin

1/350 Graf Zepplin

1/350 Graf Zepplin

Code: TSM 5627

$276.00

1/350 HMS Kent

1/350 HMS Kent

1/350 HMS Kent

Code: TSM 5352

$185.00

1/350 HMS Queen Elizabeth Battleship 1941

1/350 HMS Queen Elizabeth Battleship 1941

1/350 HMS Queen Elizabeth Battleship 1941

Code: TSM 5324

$185.01

1/700  DKM Peter Strasser German Navy Aircraft Carrier

1/700 DKM Peter Strasser German Navy Aircraft Carrier

1/700 DKM Peter Strasser German Navy Aircraft Carrier

Code: TSM 6710

$91.90

1/700 DKM Graf Zeppelin German Navy Aircraft Carrier

1/700 DKM Graf Zeppelin German Navy Aircraft Carrier

1/700 DKM Graf Zeppelin German Navy Aircraft Carrier

Code: TSM 6709

$91.90

1/700 HMS Ark Royal

1/700 HMS Ark Royal

1/700 HMS Ark Royal

Code: TSM 6713

$71.39

1/700 HMS Dreadnought 1915

1/700 HMS Dreadnought 1915

1/700 HMS Dreadnought 1915

Code: TSM 6705

$49.50

1/700 USSR Adm. Kuznetsov Aircraft Carri

1/700 USSR Adm. Kuznetsov Aircraft Carri

1/700 USSR Adm. Kuznetsov Aircraft Carri

Code: TSM 5713

$108.50

HMS Nelson 1944

HMS Nelson 1944

HMS Nelson 1944

Code: TSM 6717

$106.90

Total products: 9