37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Sub Groups


1/35 Breda 37/54 anti-aircraft gun

1/35 Breda 37/54 anti-aircraft gun

1/35 Breda 37/54 anti-aircraft gun

Code: IBG 35009

NZ$43.90

1/35 Bussing Nag 500A

1/35 Bussing Nag 500A

1/35 Bussing Nag 500A

Code: IBG 35011

NZ$61.90

1/35 Bussing Nag 500S

1/35 Bussing Nag 500S

1/35 Bussing Nag 500S

Code: IBG 35010

NZ$61.90

1/35 Einheitsdiesel w/3.7cm Breda Gun

1/35 Einheitsdiesel w/3.7cm Breda Gun

1/35 Einheitsdiesel w/3.7cm Breda Gun

Code: IBG 35005

NZ$71.20

1/35 Einheitsdiesel w/Bilstein Crane

1/35 Einheitsdiesel w/Bilstein Crane

1/35 Einheitsdiesel w/Bilstein Crane

Code: IBG 35006

NZ$71.20

1/35 Einheitsdiesel w/Small kitchen

1/35 Einheitsdiesel w/Small kitchen

1/35 Einheitsdiesel w/Small kitchen

Code: IBG 35007

NZ$67.60

1/35 Skoda 100mm vz 14/19 Howitzer

1/35 Skoda 100mm vz 14/19 Howitzer

1/35 Skoda 100mm vz 14/19 Howitzer

Code: IBG 35025

NZ$43.90

1/72 Bedford QLR 4x4 Fire Tender

1/72 Bedford QLR 4x4 Fire Tender

1/72 Bedford QLR 4x4 Fire Tender

Code: IBG 72005

NZ$24.00

1/72 Bedford QLT 4x4 Troop Carrier

1/72 Bedford QLT 4x4 Troop Carrier

1/72 Bedford QLT 4x4 Troop Carrier

Code: IBG 72003

NZ$24.00

1/72 British Universal Carrier Mk.I

1/72 British Universal Carrier Mk.I

1/72 British Universal Carrier Mk.I

Code: IBG 72023

NZ$23.00

1/72 Diamond T968A Asphalt Tank

1/72 Diamond T968A Asphalt Tank

1/72 Diamond T968A Asphalt Tank

Code: IBG 72022

NZ$27.60

1/72 Diamond T972 Dump Truck

1/72 Diamond T972 Dump Truck

1/72 Diamond T972 Dump Truck

Code: IBG 72021

NZ$27.60

1/72 Universal Carrier II Mortar

1/72 Universal Carrier II Mortar

1/72 Universal Carrier II Mortar

Code: IBG 72025

NZ$23.00

1/72 Universal Carrier w/Boys 14.5mm

1/72 Universal Carrier w/Boys 14.5mm

1/72 Universal Carrier w/Boys 14.5mm

Code: IBG 72026

NZ$23.00

Total products: 14