37 Manchester St, Christchurch, New Zealand. 03 374 6000

Balsawood


3x12.5mm (1/8x1/2) Balsa Stick

3x12.5mm (1/8x1/2) Balsa Stick

3x12.5mm (1/8x1/2) Balsa Stick

Code: BAL 3X12.5

$2.30

3x6.5mm (1/8x1/4) Balsa Stick

3x6.5mm (1/8x1/4) Balsa Stick

3x6.5mm (1/8x1/4) Balsa Stick

Code: BAL 3X6.5

$1.10

3x9.5x915 (1/8x3/8x36) Balsa Stick

3x9.5x915 (1/8x3/8x36) Balsa Stick

3x9.5x915 (1/8x3/8x36) Balsa Stick

Code: BAL 3X9.5

$1.10

4mm x 4mm Stick Balsa x 36

4mm x 4mm Stick Balsa x 36"

4mm x 4mm Stick Balsa x 36"

Code: BAL 4SQ

$1.00

5.0 x 9.5 x 915mm Balsa Stick

5.0 x 9.5 x 915mm Balsa Stick

5.0 x 9.5 x 915mm Balsa Stick

Code: BAL 5X9.5

$2.00

50x25x300mm (2x1x12

50x25x300mm (2x1x12") Balsa Block

50x25x300mm (2x1x12") Balsa Block

Code: BAL 50X25X300

$4.30

51x51x300mm (2x2x12

51x51x300mm (2x2x12") Balsa Block

51x51x300mm (2x2x12") Balsa Block

Code: BAL 51SQX300

$8.80

51x915mm (2

51x915mm (2" sq) Balsa Stick

51x915mm (2" sq) Balsa Stick

Code: BAL 51SQ

$27.00

5mmsq (3/16sq) Balsa stick

5mmsq (3/16sq) Balsa stick

5mmsq (3/16sq) Balsa stick

Code: BAL 5SQ

$1.00

5x100x915mm (3/16x4x36

5x100x915mm (3/16x4x36") Balsa Sheet

5x100x915mm (3/16x4x36") Balsa Sheet

Code: BAL 5X100

$6.28

5x12.5mmx915 (3/16x1/2x36) Balsa Stick

5x12.5mmx915 (3/16x1/2x36) Balsa Stick

5x12.5mmx915 (3/16x1/2x36) Balsa Stick

Code: BAL 5X12.5

$2.80

5x75x915mm (3/16x3x36) Balsa Sheet

5x75x915mm (3/16x3x36) Balsa Sheet

5x75x915mm (3/16x3x36) Balsa Sheet

Code: BAL 5X75

$4.69

6.5x100x915mm (1/4x4) Balsa Sheet x 36

6.5x100x915mm (1/4x4) Balsa Sheet x 36"

6.5x100x915mm (1/4x4) Balsa Sheet x 36"

Code: BAL 6.5X100

$6.80

6.5x12.5mm (1/4x1/2) Balsa Stick

6.5x12.5mm (1/4x1/2) Balsa Stick

6.5x12.5mm (1/4x1/2) Balsa Stick

Code: BAL 6.5X12.5

$3.40

6.5x19mm (1/4x3/4) Balsa Stick

6.5x19mm (1/4x3/4) Balsa Stick

6.5x19mm (1/4x3/4) Balsa Stick

Code: BAL 6.5X19

$5.20

6.5x75x915mm (1/4x3) Balsa Sheet x 36

6.5x75x915mm (1/4x3) Balsa Sheet x 36"

6.5x75x915mm (1/4x3) Balsa Sheet x 36"

Code: BAL 6.5X75

$5.30

6.5x9.5mm (1/4x3/8) Balsa Stick

6.5x9.5mm (1/4x3/8) Balsa Stick

6.5x9.5mm (1/4x3/8) Balsa Stick

Code: BAL 6.5X9.5

$2.00

8.00x100x915 Balsa sheet

8.00x100x915 Balsa sheet

8.00x100x915 Balsa sheet

Code: BAL 8X100

$11.50

8.00x75x915 Balsa sheet

8.00x75x915 Balsa sheet

8.00x75x915 Balsa sheet

Code: BAL 8X75

$7.20

9.5 sq x 915mm (3/8sq x 36) Balsa Stick

9.5 sq x 915mm (3/8sq x 36) Balsa Stick

9.5 sq x 915mm (3/8sq x 36) Balsa Stick

Code: BAL 9.5SQ

$2.00

Showing 21 to 40 of 70 (4 Pages)